Iran

  • 6:24AM, Wednesday
  • +98
  • rial (IRR)

    • 1 USD = 32,371.00 IRR
    • 1 IRR = 0.00 USD

How to call Iran from :

+ 98 + City Code + Local Number

Buy Iran Calling Cards »

Iran City Codes

Browse Alphabetically

R

City Name City Code(s)
Rabat 444
Raber 347
Rade Sadat 632
Radkan 582
Rafi 612
Rafsanjan 391
Raghe 535
Rah Chaman 572
Rah Hamvar 812
Rahdar 773
Rahim Abad 142, 282, 342
Rahim Khan 482
Rahjerd 252
Rahman Abad 852
Rahmanie 262
Rahmat Abad 282, 372, 712, 838
Rahmat Abad / Espas 242
Rahn 535
Rain 342
Rajaei Dasht 282
Rak 744
Ramchah 763
Rament 112
Rameshe 312
Ramhormoz 691
Ramian 174
Ramile 692
Ramin 546
Ramishan 812
Ramjin 262
Ramkan 763
Ramsar 192
Ramshan 282
Ramshir 622
Rasak 546
Rashagh 362
Rashak 712
Rashkan 443
Rashn Abad 722
Rasht 131
Rashtghoon 282
Rashtkhar 532
Rasool 812
Rastagh 732
Rastaq 764
Rastegan 252
Rasvand 692
Ravanj 866
Ravansar 832
Ravar 342
Ravasht Bozorg 422
Rave 866
Raviz 392
Raz / Jarklan 585
Raz Jerd 282
Raz Mian 282
Raza Abad 174
Razan 663, 812
Razeghan 256
Razhan 443
Razi 452
Razian 422
Razini 852
Razkan 262
Razliq 432
Razy Abad 262
Rebat Jaz 572
Rebat Sang 532
Rebat Sefid 532
Rebat-E-Samangan 529
Reihan 866
Reihan Abad 152
Reikande 124
Rejin 242
Rekab Dar Kola 124
Reshkooee 352
Reyhan Abad 292
Reza Mahale 142
Rezgh Abad 532
Rezvan 763
Rezvan Kade 852
Rezvanshahr 182, 332
Rezve 372
Rigmalek 543
Rijab 835
Rikan 232
Rine Larijan 122
Rivash 532
Riz 772
Roan 812
Robat 342, 582
Robat Karim 229
Robat Mil 862
Robat Morad 866
Robat Posht Badam 352
Robat Tark 866
Rodbarsar 182
Rogheh 535
Roidar 763
Rokn / Qozhdabad 532
Rokn Abad 392, 782
Rokni Kola 124
Roniz Olia 732
Roniz Sofla 732
Rood Faryab 773
Rood Zard Mashin 692
Roodak 221, 282
Roodan 766
Roodanbe 142
Roodbal 712
Roodbar 132
Roodbar / Oortashat 122
Roodbast 112
Roodpish 132
Roodposht 132
Roodsar 142
Rooh Kandi 452
Roomiani 663
Rooshan Abad 112
Rooshan Absar 142
Rooyin 572
Roran 312
Roshavand 535
Rosht Bozorg 422
Rostam Abad 132, 292, 346, 382
Rostam Kola 152
Rostam Rood 122
Rostamabad 692
Ryab 535