American Samoa

  • 9:10AM, Thursday
  • +1
  • dollar (USD)

    • 1 USD = 1.00 USD
    • 1 USD = 1.00 USD

How to call American Samoa from :

+ 1 + City Code + Local Number

Buy American Samoa Calling Cards »

American Samoa City Codes

City Name City Code(s)
American Samoa 684
Fagaitua 684
Leone 684
Ofu 684
Olotela / Aolaan 684
Pago-Pago 684
Satala 684
Tafuna 684
Tau 684